Pořadatel
Slavia Hradec Králové
Sponzoři
Partneři závodu
DOMIS - stavební firma
Partneři ČSOS
Lesy České republiky Manufaktura Inov Toi - Toi T-MAPY Žaket ČSOB pojišťovna Trimtex Sporticus RACOM
Sociální sítě
Facebook Google +
Přílohy
Prostor závodu
Prostor závodu 16. 9. 2017
Staré mapy
Miletínské lázně 2003, 1:10 000
Fotogalerie

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: OK Slavia Hradec Králové, z.s.

Centrum: Miletín, část Miletínské Lázně (okres Jičín) - 50.4164N,15.689E

Funkcionáři:
ředitel: Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí: David Hepner, R2

Kategorie:
Tříčlenné štafety:
D12, D14, D18, D21, D105, D135, D165, D195,
H12, H14, H18, H21, H105, H135, H165, H195, MIX

Předpokládané časy vítězů:
D18, D21, H18, H21: dle čl. II.5.2. Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2017, D12 a H12: 75 minut, ostatní: dle soutěžního řádu soutěží sekce OB.

Přihlášky:
Prostřednictvím systému ORIS, ve výjimečných případech na email cps2017@shk-ob.cz.
Uzávěrka řádných přihlášek je 30. 8. 2017. Dodatečné přihlášky jsou možné do 7. 9. 2017 za
vklady zvýšené o 50 %. Poté již budou možné dohlášky pouze do kategorie MIX.
Místa pro klubové stany je nutno objednat v ORISu jako doplňkovou službu! Je to
samozřejmě zdarma, ale stany bez objednaného místa nebude možno stavět.

Vklady:
D12, D14, H12, H14: 300 Kč, D18, D21, H18, H21: 570 Kč, ostatní 450 Kč. Vklady zasílejte předem na účet číslo 2400662010/2010. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo klubu dle Adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení může být kontrolován při prezentaci, pokud bude platba provedena jen několik dní před konáním závodu. Výjimečně lze hradit v hotovosti na prezentaci, pokud vklady za celý klub nepřesáhnou 1000 Kč.

Prezentace:
V sobotu 16. 9. 2017 od 8:00 do 9:15 hodin v centru závodu.

Soupisky:
Vyplněním v systému ORIS nejpozději do pátku 15. 9. 2017 do 21:00 hod. Jen výjimečně lze
upravit soupisky při prezentaci do 9:15 hod.

Mapa:
Miletínské Lázně, M 1:10 000, E 5 m, stav léto 2017, A4, ISOM 2000, v obalu, autoři Jan Langr,
Jan Netuka. Předchozí mapa prostoru je stejného jména z roku 2003 http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/3733a.jpg

Terén:
Podhorský terén (350-430 m n.m.) s hustou sítí komunikací, s pískovcovými skalkami a kameny,
dobře průběžný.

Systém ražení:
Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát. Požadavek na
zapůjčení čipu SI (40 Kč) uveďte v přihlášce.

Start 00: 10:00 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)

Vzdálenosti:
Parkoviště AUTO – centrum závodu: 1,0 km
Parkoviště BUS – centrum závodu: 1,5 km
Centrum závodu = start = cíl

Parkování:
Autobusy zdarma v centru Miletína.
Auta na louce na severu Miletína, bude vybírán poplatek za organizaci parkování 20 Kč.

Informace:
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3544, http://cps2017.shk-ob.cz/
Karel Toužil – 602 125 741 – touzil@centrum.cz,
Jan Netuka – 731 187 652 – jnetuka@wo.cz

Protesty:
Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům
lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB, Prováděcích předpisů k
soutěžím sekce OB v roce 2017 a soutěžních řádů Východočeské a Ještědské oblasti.

Upozornění:
- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 29. 5. 2017

Rozpis v PDFOK Slavia Hradec Králové, z.s.
Design © 2016 Jakub Weiner, kódování­ Michal Pavlík
Administrace