Pořadatel
Slavia Hradec Králové
Sponzoři
Partneři závodu
DOMIS - stavební firma
Partneři ČSOS
Lesy České republiky Manufaktura Inov Toi - Toi T-MAPY Žaket ČSOB pojišťovna Trimtex Sporticus RACOM
Přílohy
Prostor závodu
Prostor závodu 16. 9. 2017
Orientační plánky
Náhled nové mapy Náhled nové mapy
Ukázky nové mapy
Náhled nové mapy Ukázka mapy prostoru závodů Ukázka mapy prostoru závodů Ukázka mapy prostoru závodů
Staré mapy
Miletínské lázně 2003, 1:10 000
Fotogalerie

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: OK Slavia Hradec Králové, z.s.

Centrum: Miletín, část Miletínské Lázně (okres Jičín) - 50.4164N,15.689E

Funkcionáři:
ředitel: Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí: David Hepner, R2

Kategorie:
Tříčlenné štafety:
D12, D14, D18, D21, D105, D135, D165, D195,
H12, H14, H18, H21, H105, H135, H165, H195, MIX

Předpokládané časy vítězů:
D18, D21, H18, H21: dle čl. II.5.2. Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2017, D12 a H12: 75 minut, ostatní: dle soutěžního řádu soutěží sekce OB.

Přihlášky:
Prostřednictvím systému ORIS, ve výjimečných případech na email cps2017@shk-ob.cz.
Uzávěrka řádných přihlášek je 30. 8. 2017. Dodatečné přihlášky jsou možné do 7. 9. 2017 za
vklady zvýšené o 50 %. Poté již budou možné dohlášky pouze do kategorie MIX.
Místa pro klubové stany je nutno objednat v ORISu jako doplňkovou službu! Je to
samozřejmě zdarma, ale stany bez objednaného místa nebude možno stavět.

Vklady:
D12, D14, H12, H14: 300 Kč, D18, D21, H18, H21: 570 Kč, ostatní 450 Kč. Vklady zasílejte předem na účet číslo 2400662010/2010. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo klubu dle Adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení může být kontrolován při prezentaci, pokud bude platba provedena jen několik dní před konáním závodu. Výjimečně lze hradit v hotovosti na prezentaci, pokud vklady za celý klub nepřesáhnou 1000 Kč.

Prezentace:
V sobotu 16. 9. 2017 od 8:00 do 9:15 hodin v centru závodu.

Soupisky:
Vyplněním v systému ORIS nejpozději do pátku 15. 9. 2017 do 21:00 hod. Jen výjimečně lze
upravit soupisky při prezentaci do 9:15 hod.

Mapa:
Miletínské Lázně, M 1:10 000, E 5 m, stav léto 2017, A4, ISOM 2000, v obalu, autoři Jan Langr,
Jan Netuka. Předchozí mapa prostoru je stejného jména z roku 2003 http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/3733a.jpg

Terén:
Podhorský terén (350-430 m n.m.) s hustou sítí komunikací, s pískovcovými skalkami a kameny,
dobře průběžný.

Systém ražení:
Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát. Požadavek na
zapůjčení čipu SI (40 Kč) uveďte v přihlášce.

Start 00: 10:00 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)

Vzdálenosti:
Parkoviště AUTO – centrum závodu: 1,0 km
Parkoviště BUS – centrum závodu: 1,5 km
Centrum závodu = start = cíl

Parkování:
Autobusy zdarma v centru Miletína.
Auta na louce na severu Miletína, bude vybírán poplatek za organizaci parkování 20 Kč.

Informace:
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3544, http://cps2017.shk-ob.cz/
Karel Toužil – 602 125 741 – touzil@centrum.cz,
Jan Netuka – 731 187 652 – jnetuka@wo.cz

Protesty:
Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům
lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB, Prováděcích předpisů k
soutěžím sekce OB v roce 2017 a soutěžních řádů Východočeské a Ještědské oblasti.

Upozornění:
- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 29. 5. 2017

Rozpis v PDFOK Slavia Hradec Králové, z.s.
Design © 2016 Jakub Weiner, kódování­ Michal Pavlík
Administrace