Pořadatel
Slavia Hradec Králové
Sponzoři
Partneři závodu
DOMIS - stavební firma
Partneři ČSOS
Lesy České republiky Manufaktura Inov Toi - Toi T-MAPY Žaket ČSOB pojišťovna Trimtex Sporticus RACOM
Přílohy
Prostor závodu
Prostor závodu 16. 9. 2017
Orientační plánky
Náhled nové mapy Náhled nové mapy
Ukázky nové mapy
Náhled nové mapy Ukázka mapy prostoru závodů Ukázka mapy prostoru závodů Ukázka mapy prostoru závodů
Staré mapy
Miletínské lázně 2003, 1:10 000
Fotogalerie

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
OK Slavia Hradec Králové, z.s.
Centrum: Miletín, část Miletínské Lázně (okres Jičín) - 50.4164N,15.689E
Kluby, které měly objednané místo pro stan, najdou jeho polohu v plánku centra závodu.
Příjezd a parkování:
Osobní auta na louce na severním okraji Miletína. 50.4079N, 15.684E. Příjezd bude značen ze
silnice II/300 ulicí Lhotovou. Bude vybíráno parkovné 20Kč.
Autobusy zdarma na náměstí v Miletíně.
Je zakázáno pro příjezd i pro příchod využít silnic III. třídy, které procházejí závodním
prostorem (silnice Třebihošť – Úhlejov – Miletín a Chroustov – Miletín). Porušení bude
potrestáno diskvalifikací.
Vzdálenosti: Parkoviště osobních aut – centrum: 1 km
Parkoviště autobusů – centrum: 1,5 km
Centrum = start = cíl
Prezentace: V sobotu 16. 9. 2017 od 8:00 do 9:15 hod. v centru závodu. Nebudou vydávány tištěné pokyny.
Soupisky: Vyplňte v přihláškovém systému ORIS nejpozději do pátku 15. 9. 2017 do 20:00 hod. Jen
výjimečně lze opravit soupisky při prezentaci do 9:15 hod.
Start 00: 10:00 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií – viz tabulka)
Funkcionáři: ředitel: Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí: David Hepner, R2
Jury: bude zveřejněna v centru závodu
Předpokládané časy vítězů: D18, D21, H18, H21: dle čl. II.5.2. Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB
v roce 2017, ostatní: dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Kategorie: Tříčlenné štafety: D12, D14, D18, D21, D105, D135, D165,
H12, H14, H18, H21, H105, H135, H165, H195, MIX.
Kategorie D195 byla z důvodu nezájmu zrušena. Smíšené (neklubové) štafety mohou startovat
ve všech kategoriích, nebudou však hodnoceny. Toto neplatí pro žákovské kategorie, kde
startují a jsou hodnoceny jak štafety klubové, tak štafety oblastních výběrů. Kategorie MIX
není omezena věkem ani klubovou příslušností.
Parametry tratí jsou uvedeny v tabulce.
Mapa: Miletínské Lázně, M 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2017, ISOM 2000, formát A4, v mapníku,
autoři Jan Langr a Jan Netuka. Předchozí mapa prostoru stejného jména z roku 2003 je zde:
http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/3733a.jpg.
Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru. Vydávány budou po vyhlášení vítězů.
Černé kolečko v mapě = lesní přístřešek = v popisech kolečko, vývraty nemapovány.
Terén: Podhorský terén (350-430 m n.m.) s hustou sítí komunikací, s pískovcovými skalkami a
kameny, dobře průběžný. Všechny tratě překonávají nejméně třikrát silnice III. třídy (na
kterých je úředním rozhodnutím snížena rychlost na 30 km/h a umístěno množství cedulí
POZOR BĚZCI). Žactvo silnice kříží jen na místech hlídaných pořadateli. Přesto VŠECHNY
ZÁVODNÍKY DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME NA NUTNOU OPATRNOST PŘI
PŘEBÍHÁNÍ SILNIC !!! Na křižovatku a silnici v sousedství centra závodu je zakázáno
vstupovat. (Na diváckou kontrolu je vidět přes silnici.)
Závodní oblast: Všechny lesní prostory kolem centra závodu. Závodníci do nich mohou vstupovat pouze v
časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5).
Bezprostřední okolí divácké a poslední kontroly je nepřístupné.
Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své
kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj
čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace v délce 150 m.
Divácká kontrola je nepřístupná (vidět je na ní přes silnici). Od divácké kontroly je pro
všechny závodníky povinný úsek v délce 190 m.
Závodník dobíhající od poslední kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu.
Cílový koridor se větví na doběh 1. a 2. úseků a na doběh 3. úseků!!! Závodník na 1. a 2. úseku
nejdříve orazí cílovou kontrolu, poté předá dotykem rukou dalšímu úseku a následně vyčte si
svůj čip. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a
zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s
označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem
štafety a číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou.
Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci
posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové
jednotky.
Závodníky všech kategorií upozorňujeme na časté křížení tratí a blízko sebe umístěné
kontroly.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován
poplatek 700 Kč.
Frekventované kontroly budou osazeny dvěma SI jednotkami (především rozběhové a některé
uzlové kontroly). V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník v tomto případě povinen
použít druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení bude
akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka.
Startovní čísla: Budou vydána na prezentaci.
Zdravotní služba: První pomoc v cíli.
Mytí: Voda z cisterny hasičů a lavory v centru závodu.
WC: TOI-TOI v centru závodu.
Odpadky: Prosíme Vás o třídění odpadu. Plasty vhazujte do zvláštních označených pytlů.
Občerstvení: Pití v cíli, ostatní nápoje a potraviny v bufetu „Klokan“ na shromaždišti. Mimo běžný
sortiment zde budou prodávány cereální produkty místního výrobce (müsli, sušenky) a
cukrovinky (trubičky, modlitbičky).
Informace: http://cps2017.shk-ob.cz/, http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3544
Karel Toužil (ředitel závodu) - tel.: 602 125 741, email: touzil@centrum.cz
Jan Netuka (hlavní rozhodčí) – tel.: 731 187 652, email: jnetuka@wo.cz
Protesty: Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího:
Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové.
Výsledky: Průběžné v centru závodu, konečné na stránce závodu. Firma Racom zajišťuje přenos
mezičasů komentátorům z jedné kontroly v lese (H21, D21, H18 a H105), z předdivácké a
z poslední kontroly.
Vyhlášení vítězů: Ve 13:15. Vyhlášeny budou první tři štafety ve všech kategoriích kromě MIX.
Následně proběhne vyhlášení kategorií D12, H12, D14, H14 M VčO a poté vyhlášení kategorií
D14, H14, D18, H18 M JeO.
Časový limit: 240 minut.
Uzavření cíle: 14:15
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB
a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2017.
Upozornění: - Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno
pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího.
Správný směr a rychlé nohy přejí pořadatelé!

Český svaz orientačních sportů - sekce OB a OK Slavia Hradec Králové

sobota 16. září 2017

6. závod Českého poháru štafet 2017 a 7. závod České ligy klubů 2017,

Mistrovství Východočeské a Ještědské oblasti štafet a veřejný závod štafet

POKYNY

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: OK Slavia Hradec Králové, z.s.

Centrum: Miletín, část Miletínské Lázně (okres Jičín) - 50.4164N,15.689E

Kluby, které měly objednané místo pro stan, najdou jeho polohu v plánku centra závodu.

Příjezd a parkování: Osobní auta na louce na severním okraji Miletína. 50.4079N, 15.684E. Příjezd bude značen zesilnice II/300 ulicí Lhotovou. Bude vybíráno parkovné 20Kč. Autobusy zdarma na náměstí v Miletíně. Je zakázáno pro příjezd i pro příchod využít silnic III. třídy, které procházejí závodním prostorem (silnice Třebihošť – Úhlejov – Miletín a Chroustov – Miletín). Porušení bude potrestáno diskvalifikací.

Vzdálenosti:
Parkoviště osobních aut – centrum: 1 km
Parkoviště autobusů – centrum: 1,5 km
Centrum = start = cíl

Prezentace: V sobotu 16. 9. 2017 od 8:00 do 9:15 hod. v centru závodu. Nebudou vydávány tištěné pokyny.

Soupisky: Vyplňte v přihláškovém systému ORIS nejpozději do pátku 15. 9. 2017 do 20:00 hod. Jen výjimečně lze opravit soupisky při prezentaci do 9:15 hod.

Start 00: 10:00 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií – viz tabulka)

Funkcionáři:
ředitel: Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí: David Hepner, R2
Jury: bude zveřejněna v centru závodu

Předpokládané časy vítězů: D18, D21, H18, H21: dle čl. II.5.2. Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2017, ostatní: dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB.

Kategorie:
Tříčlenné štafety: D12, D14, D18, D21, D105, D135, D165,
H12, H14, H18, H21, H105, H135, H165, H195, MIX.
Kategorie D195 byla z důvodu nezájmu zrušena. Smíšené (neklubové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích, nebudou však hodnoceny. Toto neplatí pro žákovské kategorie, kde startují a jsou hodnoceny jak štafety klubové, tak štafety oblastních výběrů. Kategorie MIX není omezena věkem ani klubovou příslušností. Parametry tratí jsou uvedeny v tabulce.

Mapa: Miletínské Lázně, M 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2017, ISOM 2000, formát A4, v mapníku,autoři Jan Langr a Jan Netuka.
Předchozí mapa prostoru stejného jména z roku 2003 je zde: http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/3733a.jpg.
Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru. Vydávány budou po vyhlášení vítězů.Černé kolečko v mapě = lesní přístřešek = v popisech kolečko, vývraty nemapovány.

Terén: Podhorský terén (350-430 m n.m.) s hustou sítí komunikací, s pískovcovými skalkami akameny, dobře průběžný. Všechny tratě překonávají nejméně třikrát silnice III. třídy (na kterých je úředním rozhodnutím snížena rychlost na 30 km/h a umístěno množství cedulí POZOR BĚZCI). Žactvo silnice kříží jen na místech hlídaných pořadateli.
Přesto VŠECHNY ZÁVODNÍKY DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME NA NUTNOU OPATRNOST PŘI PŘEBÍHÁNÍ SILNIC !!! Na křižovatku a silnici v sousedství centra závodu je zakázáno vstupovat. (Na diváckou kontrolu je vidět přes silnici.
)

Závodní oblast: Všechny lesní prostory kolem centra závodu. Závodníci do nich mohou vstupovat pouze včasovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5).Bezprostřední okolí divácké a poslední kontroly je nepřístupné.

Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem svékategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůjčip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace v délce 150 m. Divácká kontrola je nepřístupná (vidět je na ní přes silnici). Od divácké kontroly je provšechny závodníky povinný úsek v délce 190 m. Závodník dobíhající od poslední kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu. Cílový koridor se větví na doběh 1. a 2. úseků a na doběh 3. úseků!!! Závodník na 1. a 2. úseku nejdříve orazí cílovou kontrolu, poté předá dotykem rukou dalšímu úseku a následně vyčte si svůj čip. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu soznačením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslemštafety a číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace. Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky. Závodníky všech kategorií upozorňujeme na časté křížení tratí a blízko sebe umístěné kontroly.

Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč. Frekventované kontroly budou osazeny dvěma SI jednotkami (především rozběhové a některé uzlové kontroly). V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník v tomto případě povinen použít druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení bude akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka.

Startovní čísla: Budou vydána na prezentaci.

Zdravotní služba: První pomoc v cíli.

Mytí: Voda z cisterny hasičů a lavory v centru závodu.

WC: TOI-TOI v centru závodu.

Odpadky: Prosíme Vás o třídění odpadu. Plasty vhazujte do zvláštních označených pytlů.

Občerstvení: Pití v cíli, ostatní nápoje a potraviny v bufetu „Klokan“ na shromaždišti. Mimo běžný sortiment zde budou prodávány cereální produkty místního výrobce (müsli, sušenky) a cukrovinky (trubičky, modlitbičky).

Informace:
http://cps2017.shk-ob.cz/,
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3544
Karel Toužil (ředitel závodu) - tel.: 602 125 741, email: touzil@centrum.cz
Jan Netuka (hlavní rozhodčí) – tel.: 731 187 652, email: jnetuka@wo.cz

Protesty: Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího:Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové.

Výsledky: Průběžné v centru závodu, konečné na stránce závodu. Firma Racom zajišťuje přenos mezičasů komentátorům z jedné kontroly v lese (H21, D21, H18 a H105), z předdivácké az poslední kontroly.

Vyhlášení vítězů: Ve 13:15. Vyhlášeny budou první tři štafety ve všech kategoriích kromě MIX. Následně proběhne vyhlášení kategorií D12, H12, D14, H14 M VčO a poté vyhlášení kategoriíD14, H14, D18, H18 M JeO.

Časový limit: 240 minut.

Uzavření cíle: 14:15

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2017.

Upozornění:
- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího.

Správný směr a rychlé nohy přejí pořadatelé!

Pořadatelé děkují za souhlas s konáním závodu vlastníkům lesů - panu Ondřeji Stýblovi, městu Dvůr Králové nad Labem a městu Miletín.
Dále děkují vlastníkům i nájemcům louky využité pro centrum závodu.

PŘÍLOHY:
Tabulka s parametry tratí a časy startů
Plánek příjezdu, parkování a cesty do centra
Plánek centra závodu

POKYNY v PDFOK Slavia Hradec Králové, z.s.
Design © 2016 Jakub Weiner, kódování­ Michal Pavlík
Administrace